Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, hatályos: 2020.06.10-től
 

I. Értelmező rendelkezések (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint):

I/1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,

I/2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,

I/3. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

II. Általános rendelkezések:

II/1. Szolgáltató: BOTE-CO OFFICE Kft., székhely: 1191 Budapest, Kosárfonó u. 12. 1/1, cégjegyzékszám: 01-09-178118, adószám: 24703381-2-43.

II/2. Felhasználó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró (/Ajándékot Kereső) természetes személy.

II/3. Hirdető (Cég/Egyéni Vállalkozó, a továbbiakban együtt Vállalkozás): a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és akinek érdekében az elektronikus hirdetést közzétételére sor kerül, illetve aki a saját érdekében az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli.

III. Adatkezelési következtetések:

Szolgáltató honlapján (ajandekexpo.hu) nem használ személyes adatokat tartalmazó cookie-kat.

Felhasználónak/Ajándékot Keresőnek a honlapon való böngészéshez nem szükséges semmilyen adatát megadnia. Regisztrációra kizárólag Hirdető Vállalkozásnak van lehetősége.

Szolgáltató nem kezel személyes adatokat, mivel honlapján kizárólag Vállalkozások (Cégek/Egyéni Vállalkozók) adhatnak fel hirdetést. A hirdetés feladása előtt, a regisztráció alkalmával, illetve a hirdetés feladással egy időben, valamint a kötelezően elfogadandó Felhasználási feltételekben Szolgáltató felhívja Hirdető Vállalkozás figyelmét, hogy az összes, általa megadott adat kizárólag Vállalkozására vonatkozó, ahhoz tartozó, közérdekből nyilvános adat lehet.