Barion Pixel

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (HIRDETÉSI FELTÉTELEKKEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN), hatályos: 2020.06.22-től

I. Általános rendelkezések:

I/1. Szolgáltató: BOTE-CO OFFICE Kft., székhely: 1191 Budapest, Kosárfonó u. 12. 1/1, cégjegyzékszám: 01-09-178118, adószám: 24703381-2-43. (Székhelyen személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség)

I/2. Felhasználó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró (/Ajándékot Kereső) természetes személy.

I/3. Hirdető: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és akinek érdekében az elektronikus hirdetés közzétételére sor kerül, illetve aki a saját érdekében az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli. Fontos tehát, hogy jelenleg kizárólag Cég/Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban együtt Vállalkozás) adhat fel hirdetést honlapunkon!

I/4. Honlap (ajándék hirdetési weboldal): https://ajandekexpo.hu

I/5. Hirdetés: bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján közölt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-ának d) pontja szerinti reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (a továbbiakban: termék), szolgáltatás, (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru ismertségének növelésére irányul.

I/6. Szolgáltatás: Szolgáltató a honlapon (Hirdetőként egyidejűleg maximum 50 db hirdetésig) 60 naptári napig ingyenesen, valamint a III/2. pontban részletesen ismertetett szolgáltatások esetében díjfizetés ellenében helyet biztosít Hirdető Vállalkozás hirdetései, azok kiemelései, előrehelyezései, bannerek kihelyezései számára. A szolgáltatások asztali gépen/laptopon, illetve mobilon/tableten eltérő módon jelennek meg, ezen eltérésekről a III/2/B. pontban ad részletes tájékoztatást Szolgáltató.

II. Felhasználó jogai és kötelezettségei:

-Felhasználónak nem szükséges és ugyanakkor nem is lehetséges regisztrálnia a honlapon való böngészéshez, a hirdetések megtekintése nem kötött regisztrációhoz.

-Felhasználó köteles a honlapot rendeltetésének megfelelően, jogszerűen használni. Amennyiben egy ajándék áru hirdetése felkeltette Felhasználó érdeklődését, az Ajándék Keresőnek, a Hirdető döntésétől függően, lehetősége van a honlapon keresztül üzenetet küldeni Hirdetőnek, (vagy) telefonon érdeklődni a Hirdető által megadott telefonszámon, (vagy) ingyenes hirdetés esetén a Hirdető Vállalkozás linkjének újabb lapra/ablakba való másolásával és megnyitásával, Hirdető Vállalkozás weboldalán böngészni. Bannerek esetén, az azokra való kattintással honlap közvetlenül Hirdető Vállalkozás weboldalára irányítja Felhasználót.

-Ha az e-mail küldés engedélyezése aktív Hirdető Vállalkozás profiljában, akkor Ajándékot Keresőnek lehetősége van üzenetet küldeni Hirdető részére közvetlenül a honlap rendszerén keresztül. Felhasználó számára az üzenet elküldését követően a következő szöveg jelenik meg: „Köszönjük az érdeklődést, az üzenetét elküldtük a hirdetőnek.” Tehát Felhasználó üzenete az abban foglalt valamennyi információval együtt, kizárólag Hirdető számára kerül elküldésre, annak tartalmáról Szolgáltatónak nincs, nem is lehet tudomása, így nem köteles az abban foglalt tartalmat, valamint az ezen alapuló levelezés kommunikációját vizsgálni. Hirdető Vállalkozás értesítése Felhasználó ilyen jellegű érdeklődése esetén „Üzenete érkezett egy hirdetésével kapcsolatban” tárgyú rendszerüzenet keretében történik, melyben Hirdető megtekintheti Ajándékot kereső kérdését, elérhetőségét, nevét, illetve a hirdetést magát is, amire az érdeklődés irányul. Ezt követően kizárólagosan Ajándékot Kereső és Hirdető Vállalkozás elérhetőségein zajlik az ajándék áruval kapcsolatos minden kommunikáció, így annak adásvételét, a teljes rendelési folyamattal (az adott Vállalkozásnál egyedileg biztosított lehetőségek igénybevételével (pl.: Vállalkozás webáruházi rendszerén/telefonon/e-mailen keresztül) minden esetben Hirdető Vállalkozás bonyolítja le, abban Szolgáltató semmilyen feladatot és felelősséget nem vállal. A fentiek következtében Ajándékot Kereső adott hirdetéssel kapcsolatos valamennyi kérdését is kizárólag Hirdető elérhetőségeinek egyikén tudja feltenni.

III. Hirdető jogai és kötelezettségei:

Hirdető bármely szolgáltatás igénybevételével egyben a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót is elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti azokat.

III/1. Ingyenes hirdetésfeladás: /FIGYELEM! Hirdetés feladása jelenleg csak Cégek és Egyéni Vállalkozók (továbbiakban együtt: Vállalkozások) számára lehetséges!/

-Azért, hogy honlap valóban széles választékban, több Hirdető Vállalkozás ajándék áruját tudja bemutatni Ajándékot Keresők számára, egy Hirdető Vállalkozás aktív hirdetéseinek száma egyidejűleg nem haladhatja meg az 50 db-ot. Abban az esetben, ha Hirdető Vállalkozás a megengedettnél több hirdetést töltött fel honlapra (figyelembe véve ugyanazon Vállalkozás eltérő regisztrációkról történő hirdetés feladásait is), Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy 168 órán belül válassza ki azokat a hirdetéseket, amiket törölne (azzal a tájékoztatással, hogy amennyiben Hirdetőnek szüksége van a későbbiekben is a hirdetés tartalmára, úgy Hirdető köteles hirdetését archiválni a törlés előtt), valamint jelezze azokra törlési szándékát, hogy összes aktuális hirdetéseinek száma ne haladja meg az 50 db-ot. Ha ennek a kötelezettségének Hirdető határidőben nem tesz eleget, úgy Szolgáltató a később feladott hirdetéseket törli, amíg azok száma, el nem éri az 50-et. Ha a később feladott hirdetések között díjfizetés ellenében igénybe szolgáltatással is szerepel hirdetés, úgy a helyett az eggyel korábbi hirdetés kerül törlésre.

-Annak érdekében, hogy honlap az Ajándék Keresők ajándék keresési igényeit ne csupán helyileg tudja biztosítani, Hirdető (az esetleges személyes átvét – a hirdetés leírásában pontosan meghatározott – lehetősége mellett) köteles országos szállítást biztosítani meghirdetett ajándék termékére vonatkozóan.

-Az ingyenesen feladott hirdetések megjelenítése 60 naptári napig biztosított. A 60 nap elteltével honlap automatikus rendszerüzenet keretében értesíti Hirdetőt a hamarosan lejáró hirdetéséről. Ebben az értesítésben Hirdető Vállalkozásnak lehetősége van meghosszabbítani azt. Amennyiben a hirdetés meghosszabbítására nem kerül sor, úgy adott hirdetés törlésre kerül. Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a honlap rendszere ezen határidő lejártát megelőzően, a hirdetés meghosszabbítására vonatkozó linket és értesítést tartalmazó elektronikus levelet nem küldi ki automatikusan, ezzel hirdetés törlését, valamint Hirdető ismételt rögzítési feladatát okozva. Ha Hirdetőnek szüksége van a későbbiekben is a hirdetés tartalmára, úgy Hirdető köteles hirdetését archiválni a 60 naptári nap eltelte előtt.

-A többször, ugyanarra az ajándék árura, ugyanazon Hirdető által feladott hirdetést Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül törli. Alap esetben a később feladott hirdetés kerül törlésre, kivéve, ha arra díjfizetéssel járó szolgáltatást vett igénybe Hirdető.

-Hirdető a honlapon csak ajándék terméket vagy szolgáltatást hirdethet. Egy hirdetésben csak egy ajándék áru hirdetése engedélyezett.

-A hirdetéshez feltölthető képek maximális száma: 10 db, méretük pedig: 2 MP lehet (1600 x 1200 pixel). Kizárólag olyan képek tölthetők fel, melyek Hirdető részéről való közzététele nem ütközik szerzői jogokba (banner hirdetések esetén, azok képeire vonatkozóan), és amik a meghirdetett ajándék árura vonatkoznak. Ezek biztosításáért Hirdető felel, a képek eredetének vizsgálata nem kötelezettsége Szolgáltatónak.

III/1/A. Nyilatkozatok:

-Hirdető a honlapon történő regisztrációval és az esetleges későbbi hirdetés feladással egyrészt nyilatkozik, hogy minden általa megadott adat kizárólag a Vállalkozásra vonatkozó, ahhoz kötődő. A honlapon előírt adatszolgáltatásért egyedül Vállalkozás felel, Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a megadott adatok valóban a Vállalkozás adatai-e illetve, hogy azok személyes adatot nem tartalmaznak, kizárólag közérdekből nyilvános, céges (e.v.-i) adatot.

-Hirdető a honlapon történő regisztrációval és az esetleges későbbi hirdetés feladással másrészt nyilatkozik, hogy meghirdetett termék(ek) nem tartozik(/tartoznak) előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá.

III/1/B. Hirdetés feladás során kitöltendő mezők:

Az első hirdetés feladása előtt (külön regisztráció keretében), vagy azzal egy időben, Hirdető vállalkozásának e-mail címével és szabadon választott jelszava megadásával regisztrál.

Ezt követően, illetve ezzel egy időben kiválasztja a meghirdetendő ajándék áru kategóriáját és kötelezően megadja:

-Vállalkozás nevét, székhelyét, adószámát: első hirdetés közzétételekor kötelező megadnia Hirdetőnek cége/e.v.-i nevét, székhelyét és adószámát. Későbbi hirdetés feladások alkalmával elég csak a Vállalkozás nevét feltüntetni. Rejtett mező, a hirdetés adatlapján nem fog megjelenni. A hirdetés feladásával és a Felhasználási feltételek elfogadásával Hirdető vállalja és nyilatkozik, hogy minden (más menüpontokban is) megadott adat kizárólag Vállalkozásra vonatkozó, ahhoz kötődő.

-Ajándék hirdetés címét: fontos, hogy a cím meghatározása egyértelmű legyen és ne megtévesztő. Szolgáltató javasolja Hirdetőnek, hogy a cím tartalmazza azokat a kulcsszavakat is, amik alapján szeretné, hogy Felhasználók megtalálják ajándék áruját.

-Ajándék hirdetés leírását: az ajándék áruval kapcsolatos minden lényeges tudnivalót ebben a mezőben szükséges megadnia Hirdetőnek (pl.: a szállítási díjról bruttó módon való tájékoztatást, annak meghatározását, hogy az ajándék áru raktáron van-e, mikortól vehető át, rendelés esetén hány munkanap annak szállítása, ezt kivel végezteti Hirdető stb.) Valamint lehetőség van itt elhelyezni Vállalkozása weboldalának elérhetőségét is, közvetlen nem linkelhető módon.

-Ajándék árát: Hirdető csak az áru valós árát (bruttó, áfával növelt árát) tüntetheti fel az általa feladott hirdetésben. Valótlan ár feltüntetéséből eredő, Felhasználót esetlegesen érő kár miatt kizárólag Hirdető tartozik felelősséggel. Az ár a hirdetés meghosszabbítása esetén kötelező jelleggel felülvizsgálandó, szükség esetén javítandó. Javításra vonatkozó kötelezettség természetesen az ár változása esetén is terheli Hirdetőt.

-Milyen állandó/szezonális alkalomra ajánlott?: Fontos, hogy vagy az állandó, vagy a szezonális alkalmat érdemben meg kell határoznia, ki kell választania Hirdetőnek. Amennyiben mindkét típusú alkalom, bármelyik egyedi alkalmához illeszkedő az ajándék, úgy célszerű mindkét (állandó és szezonális) típusból választani, hogy adott hirdetés szerepeljen a találati listában akármelyik két alkalomra való szűrés esetén.Ha Ajándékot Kereső keresése során kimondottan nem szűri keresését ezekre a mezőkre, akkor a kiválasztott kategória valamennyi hirdetése közt jelenik meg Hirdető hirdetése, úgy hogy a hirdetés feladása során kiválasztott alkalmak nem jelennek meg a hirdetés adatlapján, így azt Ajándékot Kereső a Hirdető által meghatározottaktól eltérő alkalomra is megfelelőnek találhatja. Amennyiben Szolgáltató megítélése szerint a meghirdetett termék jellege szerint semmiképp nem illeszkedik a Hirdető általi alkalom szerinti besorolásba, Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti erről Hirdetőt, kérve, hogy adott hirdetését módosítsa, meghatározva azt/azokat az állandó/szezonális alkalmakat, amikbe áruját, annak jellegét tekintve elhelyezheti. Amennyiben Hirdető azt a jelzést követő 168 órán belül nem módosítja, Szolgáltató inaktívvá teszi a kifogásolt hirdetést, majd 168 óra elteltével véglegesen törli azt.

 • Milyen állandó alkalomra ajánlott?: A következő lehetőségek közül választhat Hirdető, legördülő menü segítségével: 1. Születésnap, 2. Névnap, 3. Évforduló, 4. Lánybúcsú, 5. Legénybúcsú, 6. Esküvő, 7. Babaváró, 8. Baba-, szülőköszöntő, 9. Lakás-, házavató, 10. Köszönetnyilvánítás, 11. Csak szezonális alkalomra. Abban az esetben, ha az adott ajándék áru csak szezonális alkalomra ajánlott, akkor is kitöltendő ez a mező, a 11. pont kiválasztásával, azonban ekkor a szezonális alkalmak közül érdemben választania kell Hirdetőnek.

 • Milyen szezonális alkalomra ajánlott?: A következő lehetőségek közül választhat Hirdető, legördülő menü segítségével: 1. Mikulás, 2. Karácsony, 3. Valentin nap, 4. Nőnap, 5. Húsvét, 6. Anyák napja, 7. Apák napja, 8. Ballagás, 9. Pedagógusnap, 10. Évzáró, 11. Diplomaosztó, 12. Csak állandó alkalomra. Abban az esetben, ha az adott ajándék áru csak állandó alkalomra ajánlott, akkor is kitöltendő ez a mező, a 12. pont kiválasztásával, azonban ekkor az állandó alkalmak közül érdemben választania kell Hirdetőnek.

-Kinek ajánlott?: A következő lehetőségek közül lehet Hirdetőnek választania, legördülő menü segítségével: anyáknak, nagymamáknak, apáknak, nagypapáknak, barátnőnek, barátnak, feleségnek, férjnek, munkatársnak, pedagógusnak. Ha Ajándékot Kereső keresése során kimondottan szűri keresését erre a mezőre, és a Hirdető által is meghatározott személyre szűr, akkor a találati listában megjelenik a hirdetés, kizárólag azokkal a hirdetésekkel együtt, ahol másik Hirdető szintén az adott személynek ajánlottan jelölte meg ajándék áruját. Ha Ajándékot Kereső keresése során kimondottan nem szűri keresését erre a mezőre, akkor az adott kategória valamennyi hirdetése közt jelenik meg Hirdető hirdetése.

III/1/C. Regisztráció aktiválása, hirdetés feladás megtörténtének elektronikus visszaigazolása: /Természetes személyek, nem létező vállalkozások regisztrációja és ezáltal hirdetései is törlésre kerülnek Szolgáltató által./

-Hirdetés első alkalommal való feladásakor, illetve regisztráció esetén, azokkal egy időben a honlapon a következő szöveg jelenik meg: „Sikeres regisztráció. A megadott e-mail címre elküldtük az aktiváló e-mailt. Kérem, a levélben aktiválja a regisztrációját!”. Ezzel egy időben az ígért aktiváló kódot automatikusan elküldi a honlap rendszere a Vállalkozás korábban megadott e-mail címére (melynek megérkezését, ha az nem található az elsődleges mappában, célszerű ellenőrizni a spamek között is) „Regisztráció aktiválása” tárggyal, és ezzel a tartalommal: „Ezt a levelet azért kapta, mert regisztrált a(z) Ajándék hirdetési oldal hirdetési portálon. Az alábbi gombra kattintva tudja megerősíteni regisztrációját.” Ezen gomb megnyomásával megerősítheti regisztrációját. (A rendszerüzenet tartalmazza a következőket is: „Ha nem Ön regisztrált, kérjük, hagyja figyelmen kívül a levelünket. A megerősítés elmulasztása esetén, a rendszerünk automatikusan törli a regisztrációt 2 napon belül.”)

-Minden további hirdetés feladáskor, illetve a fenti regisztráció aktiválását követően, a következő szöveg automatikus elektronikus megjelenésével egyidejűleg a hirdetés megjelenik honlapon: „A hirdetését sikeresen feladta. A hirdetés megjelenik a weboldalon.”

III/1/D. Hirdetés szerkesztése és törlése (Hirdető archiválási kötelezettsége):

-Hirdetőnek lehetősége és egyben kötelezettsége van hirdetése feladását követően, annak szerkesztésére, elsődlegesen az ár aktualizálása, adatbeviteli hibák javítása végett a „Profilom”-„Hirdetéseim”-„Szerkesztés” gomb megnyomásával. A szerkesztéssel nem megengedett a hirdetés oly módon való módosítása, hogy az már egy másik ajándék termék/szolgáltatás hirdetését eredményezze, valamint, hogy ezáltal a hirdetés bármely eleme jogszabályi előírásba ütközzön.

-Hirdetőnek lehetősége van törlési szándékát Szolgáltató felé jelezni a „Profilom”-„Hirdetéseim”-„Törlés” gomb megnyomásával. Amennyiben Hirdetőnek szüksége van a későbbiekben is a hirdetés tartalmára, úgy Hirdető köteles hirdetését archiválni ezen szándék jelzését megelőzően, mivel azt Szolgáltató a továbbiakban semmilyen formában nem tárolja. Szolgáltató a törlés iránti kérelemnek, annak beérkezését követő 72 órán belül eleget tesz, ezt követően a hirdetés a továbbiakban nem lesz elérhető a honlapon.

III/1/E. Hirdetés másik kategóriába való áthelyezése:

A hirdetés feladásakor – áruja ismeretében – Hirdető határozza meg, hogy az a Szolgáltató által megadott kategóriák melyikébe tartozó. A kategóriák a szerint meghatározottak, hogy az ajándék nőknek, férfiaknak, vagy pároknak ajánlott-e, valamint, hogy jellegét tekintve az hasznos, stílusos/exkluzív, egyedi, sokoldalú vagy vicces. (Ezen kategóriák szűkíthetők tovább a hirdetés feladásánál kötelezően megadandó paraméterekkel, csakúgy mint, hogy állandó és/vagy szezonális alkalomra ajánlott-e). Ha Hirdető bizonytalan a besorolást illetően, Szolgáltató segítségét célszerű kérnie (aki a IV/3. pont szerint a beérkezést követő 48 órán belül elküldi válaszát) a lentiekben ismertetett törlés elkerülése érdekében.

Amennyiben Szolgáltató megítélése szerint a meghirdetett termék jellege szerint semmiképp nem illeszkedik a Hirdető általi besorolásba, Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti erről Hirdetőt, kérve, hogy adott hirdetését adja fel újra, meghatározva azt/azokat a kategóriákat, amibe áruját annak jellegét tekintve elhelyezheti. Amennyiben Hirdetőnek akár a későbbi helyes kategóriába sorolt hirdetés feladása, akár egyéb felhasználás miatt szüksége van a hirdetés tartalmára, úgy Hirdető köteles hirdetését menteni és archiválni, mivel az eredetileg feladott, rosszul kategorizált hirdetést, az elektronikus értesítést követő 168 órát követően Szolgáltató inaktívvá teszi, és 168 óra elteltével véglegesen törli azt.

III/1/F. „Profilom”-„Beállítások”/„Hirdetéseim”/„Jelszó módosítása”:

-Beállítások menüpont alatt van lehetősége megadnia Hirdetőnek, korábban (a regisztráció és a hirdetés feladás során) meg nem adott adatait, és kiegészítenie Vállalkozása e-mail címét a Vállalkozás nevével és telefonszámával. Hirdető neveként a hirdetésben a regisztráció során megadott e-mail cím @ előtti része jelenik meg, amíg a „Profilom”-„Beállítások”-„Adatok” menüpont alatt Vállalkozás meg nem adja valódi, ugyanakkor a hirdetés feladása során is kötelezően megadandó mezőben szereplő nevét. Amennyiben Vállalkozás díjfizetés ellenében biztosított, Hirdető által elvégezhető szolgáltatást is igénybe kíván venni, úgy a számlázási adatokat is célszerű kitöltenie, hogy azok automatikusan átemelésre kerüljenek a fizetési folyamat alkalmával. Fontos, hogy a számlázási adatok is megegyezzenek a hirdetés feladása során kötelezően megadandó mezőben szereplő adatokkal. Ebben a menüpontban van lehetősége Hirdetőnek e-mail küldés engedélyezésére/letiltására, valamint a telefonszám megjelenítésére/elrejtésére a hirdetéseknél (további részletek erről a II. pontban).

-Hirdetéseim menüpont alatt lehetséges a hirdetések szerkesztése, törlése (részletesebben erről a III/1/D. pontban olvashat), valamint a hirdetések kiemelése, és előrehelyezése (erről pedig III/2/A. és III/2/C.1.pontokban tájékozódhat).

-Jelszó módosításra akkor van lehetőség, ha Hirdető elfelejtette jelszavát. Ekkor lehetősége van új jelszót igényelni, ehhez a regisztrációnál megadott e-mail címét kell megadnia a „Profilom” -„Elfelejtett jelszó” menüpont alatt. Ezt követően a honlap rendszere automatikusan megküldi az új jelszót (melynek megérkezését, ha az nem található az elsődleges mappában, célszerű ellenőrizni a spamek között is). Az új jelszóval való bejelentkezést követően Hirdetőnek lehetősége van módosítani azt (a „Profilom”-„Beállítások”-„Jelszó módosítása” menüpont alatt), egy számára könnyen megjegyezhető jelszóra.

III/2. Hirdetések megkülönböztetése, előrehelyezése, bannerek kihelyezése: ezen szolgáltatások igénybevétele díj fizetése ellenében lehetséges (a díjszabás a III/2/C. pontban található).

III/2/A. Hirdetés megkülönböztetése és előrehelyezése (az adott kategóriában):

Hirdetőnek a megkülönböztetendő/előrehelyezendő hirdetés mellett rá kell kattintania a megkülönböztetés, vagy az előrehelyezés gombra (, valamint lehetősége van mindkét opciót egyidejűleg is kiválasztani), majd ezek kifizetését választva a számlázási adatok megadását (, illetve a „Profilom”-„Beállítások”-„Számlázási adatok”-ban a már korábban megadott adatok automatikus átemelését) és a fizetési mód kiválasztását követően a honlap átirányítja a Barion weboldalára (https://www.barion.com/hu/), ahol biztonságos körülmények közt végbemegy a bankkártyás fizetés. Az ezen a weboldalon jelentkező fennakadások miatt Szolgáltató kizárja felelősségét. Ennek megtörténtét követően automatikusan visszairányítják onnan a honlap felületére, ahol megtekintheti a kiválasztott hirdetés megkülönböztetését és/vagy előrehelyezését.

Tekintve, hogy adott hirdetés kiemelése és előrehelyezése 30 napra biztosított, ezért Hirdető felelőssége egyrészt annak ellenőrzése, hogy a 60 napos alap hirdetési időből, adott hirdetésre vonatkozóan még rendelkezésre áll-e a díjfizetés ellenében aktivált szolgáltatásokra a 30 nap, másrészt annak megítélése az adott hirdetés kategóriájának kiemelt, előrehelyezett legrégebbi egyéb hirdetéseinek találati listában elfoglalt helyezései alapján, hogy a 30 nap végeztének közeledtével hol fog Hirdető kiemelni, előrehelyezni kívánt hirdetése elhelyezkedni. Hirdető abból eredő pénzügyi igényét nem érvényesítheti Szolgáltató felé, ami az előbbi ellenőrzési kötelezettsége elmulasztásából ered.

III/2/B. Hirdetés kiemelése főoldalra, bannerek kihelyezése:

-Hirdetés kiemeléskor az ingyenes hirdetés feladása során elsőként megadott (1600x1200 pixel méretű) kép jelenik meg a főoldalon. A képhez rendelt link az eredeti hirdetés feladás során megadott kategória hirdetésére, nem pedig Hirdető weboldalára mutató. Asztali gépen/laptopon és mobiltelefonon/tableten is az összes, egy időben közzétett (4 db) főoldali kiemelés egyszerre látható honlap kezdőlapján, azonban bármely kategória megnyitásakor ezek egyike sem lesz már megtekinthető.

-Főoldali fejléc alatti banner kizárólag honlap kezdőlapján látható csak asztali gépen/laptopon megtekintve, tehát mobilon és tableten nem. Közzétételük oly módon történik, hogy a fejléc alatti bannerek (maximum 3 db) megjelenése váltakozik meghatározott időközönként. Bármely kategória megnyitásakor fejléc alatti bannerek egyike sem lesz már megtekinthető.

-Oldalsáv bannerek a honlap kezdőlapján és bármely kategória megnyitásakor is láthatók, azonban kizárólag asztali gépen/laptopon megtekintve, tehát mobilon és tableten nem. Nagy oldalsávi banner esetén (kis oldalsávi 1. és 2. banner megjelenése hiányában) az első; kis oldalsávi banner esetén (nagy oldalsávi banner megjelenése hiányában) az 1. és a 2. banner látható legördítés nélkül a honlap kezdőlapján.

-Banner kihelyezés esetén (png./jpg. formátumú) képek előírt mérete: főoldali fejléc alatti banner esetén: 900x310 pixel, főoldali nagy oldalsáv banner esetén: 500x500 pixel, főoldali kis oldalsáv banner esetén: 500x250 pixel.

-Banner kihelyezések, főoldali hirdetés kiemelések maximális száma fajtánként: főoldali fejléc alatti banner: 3 db, főoldali nagy oldalsáv banner: 4 db, vagy főoldali kis oldalsáv banner: 8 db (illetve ezek kombinációja, melyek hosszúsága nem haladja meg 4 db nagy oldalsávi banner hosszúságát), hirdetés kiemelése főoldalra: 4 db.

-Hirdető (megrendelésekor megjelölheti az adott szolgáltatás igénybevételének, elképzelései szerinti kezdő időpontját is, azonban ez nem lehet korábbi, mint a szándék elküldését követő 4 naptári nap):

 • az adott szolgáltatás megnevezésének, kódjának (melyek megtalálhatók a III/2/C. pontban),

 • és – korábbi hirdetés feladás hiányában – a Vállalkozás nevének, székhelyének, adószámának megadásával,

 • valamint főoldalra való kiemelés esetén a hirdetés azonosítójának megjelölésével,

 • banner kihelyezése esetén (főoldali fejléc alatti banner esetén 900x310 pixel, főoldali nagy oldalsó banner esetén 500x500 pixel, főoldali kis oldalsó banner esetén 500x250 pixel méretű) png./jpg. formátumú kép és Hirdető Vállalkozás weboldalára (vagy esetleg annak aloldalára) mutató linkjének megküldésével egyidejűleg

jelzi igénybevételi szándékát Szolgáltató felé az info@ajandekexpo.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában. Ezen e-mail küldésével Hirdető egyúttal nyilatkozik, hogy a Felhasználási feltételeket az igény jelzése előtt megismerte és, hogy minden általa megadott adat kizárólag cégre/e.v.-ra vonatkozó valamint, hogy a meghirdetett termék(ek) nem tartozik(/tartoznak) előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá.

-Szolgáltató:

 • Hirdető megrendelésének megérkezését követő legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolja a sikeres beérkezést.

 • Amennyiben lehetőség van a kért banner (/főoldali hirdetés kiemelés) kért időpontban való megjelenítésére, valamint, ha nincs szükség hiánypótlásra, Szolgáltató 48 órán belül gondoskodik a banner/főoldali hirdetés kiemelés kihelyezéséről és e-mailt küld Hirdetőnek, melyben beszámol a közzététel körülményeiről, valamint megküldi szolgáltatásáról az elektronikus számlát.

 • Ha a hirdetési helyek telítettsége/foglaltsága miatt nincs lehetőség az adott szolgáltatás kért időpontban való igénybevételére, vagy ha megadott adatok teljeskörűségének biztosítása végett szükséges Szolgáltató 48 órán belül e-mailt küld Hirdetőnek, melyben első esetben megjelöli, hogy mikortól lenne lehetőség a kért szolgáltatás igénybevételére, illetve az eredetihez közelálló szolgáltatást ajánlhat Hirdetőnek; a második esetben pedig megnevezi a hibá(ka)t.

 • Hirdetőnek a hiányok pótlására, valamint annak visszajelzésére, hogy az ajánlott időpontban/szolgáltatással is fenn kívánja tartani rendelését 2 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben ezen határidő alatt Hirdető részéről nem kerül sor az elfogadás visszajelzésre és/vagy a hiányok pótlásra, úgy Szolgáltató nem köteles a továbbiakban adott igényelt/ajánlott helyet, adott Hirdető számára fenntartani.

 • A visszajelzést és a hiánypótlást követően Szolgáltató 48 órán belül gondoskodik a banner/főoldali hirdetés kiemelés kihelyezéséről és e-mailt küld Hirdetőnek, melyben beszámol a közzététel körülményeiről, valamint megküldi szolgáltatásáról az elektronikus számlát.

III/2/C. Szolgáltatások (hirdetések megkülönböztetésének, előrehelyezésének, bannerek kihelyezésének) díjszabása:

III/2/C.1. Hirdető által a honlapon elvégezhető, bankkártyás fizetéssel pénzügyileg rendezhető szolgáltatások:

Ezen szolgáltatások igénybevételének pontos menetéről a III/2/A. pontban ad Szolgáltató részletes tájékoztatást. Lehetőség van mindkét lenti szolgáltatás egyidejű igénybevételére is.

-Hirdetés előrehelyezése az adott hirdetés kategóriájában: 1.200 Ft+áfa(/br. 1.524 Ft)/30 nap,

-Hirdetés megkülönböztetése az adott hirdetés kategóriájában: 800 Ft+áfa(/br. 1.016 Ft)/30 nap.

III/2/C.2. Szolgáltató által elvégezhető, egyéb igénybe vehető szolgáltatások: ezen szolgáltatások igénybevételének pontos menetéről a III/2/B. pontban ad Szolgáltató részletes tájékoztatást.

-Hirdetés kiemelése a főoldalon: 2.000 Ft+áfa (/br. 2.540 Ft)/7nap (kódja: H1), (hirdetés kiemeléskor az ingyenes hirdetés feladása során elsőként megadott (1600x1200 pixel méretű) kép jelenik meg),

-Főoldali fejléc alatti banner (900x310 pixel): 5.000 Ft+áfa (/br. 6.350 Ft)/7 nap (kódja: H2),

-Főoldali nagy oldalsáv banner (500x500 pixel):

 • 1. találati helyen lévő főoldali nagy oldalsáv banner: 5.000 Ft+áfa (/br. 6.350 Ft)/7 nap (kódja: H3),

 • 2. és 3. találati helyen lévő főoldali nagy oldalsáv banner: 3.000 Ft+áfa (/br. 3.810 Ft)/7 nap (kódja: H4),

 • 4. találati helyen lévő főoldali nagy oldalsáv banner: 2.000 Ft+áfa (/br. 2.540 Ft)/7 nap (kódja: H5),

-Főoldali kis oldalsáv banner (500x250 pixel):

 • 1. és 2. találati helyen lévő főoldali kis oldalsáv banner: 3.500 Ft+áfa (/br. 4.445 Ft)/7 nap (kódja: H6),

 • 3.-6. találati helyen lévő főoldali kis oldalsáv banner: 2.100 Ft+áfa (/br. 2.667 Ft)/7 nap (kódja: H7),

 • 7. és 8. találati helyen lévő főoldali kis oldalsáv banner: 1.400 Ft+áfa (/br. 1.778 Ft)/7 nap (kódja: H8).

IV. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

IV/1. Elektronikus úton történő szerződéskötésre, szerződésmódosításra vonatkozó szabályok:

IV/1/A. Szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jelen Felhasználási feltételeket oly módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az igénybe vevők számára, hogy tárolják és előhívják azokat. Szolgáltató az igénybevételt megelőzően tájékoztatja Hirdetőt a következőkről:

A szerződéskötés nyelve magyar, annak technikai lépéseiről Szolgáltató a III. pontban ad részletes tájékoztatást. A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt nem iktatja és rögzíti, így az utóbb nem hozzáférhető, annak létrejöttét a Hirdető Vállalkozásról kötelezően elmentett adatok, díjszabás ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetén az elektronikus levelezés támasztja alá, mely a jelen Felhasználási feltételek szerinti tartalommal jön létre. Írásbeli szerződésnek minősül az elektronikus úton kötött szerződés abban az esetben is, ha azt a felek nem látták el elektronikus aláírással. Szolgáltató biztosítja, hogy a Hirdető az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását (helyesírás ellenőrzés, törlés) a hirdetés feladás, illetve díjfizetés ellenében igénybe vehető egyéb szolgáltatás elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ennek biztosítása a hirdetés feladását követően is biztosított a „Profilom”-„Hirdetéseim”-„Szerkesztés” fül alatt.

IV/1/B. Vállalkozás igénybevételi szándékának jelzését követő ügyintézés menete: ennek részletes leírása a III/2/B., a "Hirdetés kiemelése főoldalra, bannerek kihelyezése" pontban található.

IV/1/C. Felhasználási feltételek módosítása:

A Felhasználási feltételek módosítására részben, vagy egészben, főképp, de nem kizárólagosan, jogszabályi változások, díjszabás módosítása miatt, Szolgáltató egyoldalúan, bármikor jogosult, azzal, hogy a módosítás időpontját megelőzően már igénybe vett szolgáltatásokat, azok díjait, a módosítás csak az adott szolgáltatásra meghatározott időtartam lejártát követően érinti. Szolgáltató a Felhasználási feltételek módosítása esetén a honlap kezdőlapján ad erről tájékoztatást.

IV/2. Szolgáltató felelősségének kizárása a hirdetések közzétételére, technikai problémákra és kártevőkre vonatkozóan:

IV/2/A. Szolgáltató felelősségének kizárása a hirdetések közzétételére vonatkozóan:

Szolgáltató nem felel a nem általa rendelkezésre bocsátott, hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információért. Szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, nem köteles továbbá a honlapon közzétett hirdetéseket vizsgálni, főleg, hogy azok tartalma a Hirdetőnek biztosított szerkesztési lehetőség miatt, a feladást követően bármely időpillanatban megváltoztathatók Hirdető által.

Amennyiben Szolgáltatót értesítik, hogy honlapon vélhetően jogszabályba, szerzői jogba ütköző tartalom került elhelyezésre adott Hirdető által, úgy Szolgáltató adott hirdetést késedelem nélkül inaktívvá teszi, és megtesz minden tőle elvárhatót a jogszerű állapot helyreállításáért és együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében. Ha érintett hirdetésre vonatkozóan Hirdető díjfizetés ellenében biztosított szolgáltatást is igénybe vett, úgy azzal kapcsolatban visszatérítési kötelezettség nem terheli Szolgáltatót, tekintve, hogy jelen Felhasználási feltételekkel ellentétesen tette közzé hirdetését.

IV/2/B. Szolgáltató felelősségének kizárása a technikai problémákra és kártevőkre vonatkozóan:

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben rajta kívülálló okok következtében akár a honlap működésében, akár a szolgáltatások igénybevételében fennakadás, hiba tapasztalható. Ilyennek kell tekinteni például azt, ha a honlap rendszere a regisztráció során nem küld aktivációs e-mailt, és ezért azt egy későbbi időpontban Hirdetőnek ismét el kell végeznie; vagy azt, ha a hirdetés közzétételére biztosított 60 napos határidő lejártát megelőzően, a hirdetés meghosszabbítására vonatkozó linket és értesítést tartalmazó elektronikus levelet nem küldi ki a rendszer automatikusan, annak hibája miatt, ezzel hirdetés törlését, valamint Hirdető ismételt rögzítési feladatát okozva. Szolgáltató ugyancsak kizárja felelősségét a honlapon bármilyen formában, bárki által elhelyezett kártevők (például vírusok), valamint az azok által okozott bárminemű károk tekintetében is.

IV/3. Tudnivalók Szolgáltató tájékoztatásáról:

Szolgáltató jelen Felhasználási feltételekkel törekedett arra, hogy minden felmerülő kérdésre könnyen megtalálható válaszokat kínáljon. Az ennek ellenére jelentkező kérdésekkel kapcsolatban, lehetőséget biztosít azok feltevésére, Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levél, vagy telefonszámán hagyott sms/hangposta üzenet formájában, melyekre legkésőbb a beérkezést követő 48 órán belül elküldi válaszát. Fontos, hogy díjfizetéssel járó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megkeresés kizárólag Szolgáltató elektronikus levelezési címére küldhető, valamint hogy Szolgáltató telefonszámán csak sms és hangposta üzenetet fogad, ezért ily módon feltett kérdésfeltevés esetén az üzenetben e-mail cím megadása szükséges, annak írásos megválaszolhatósága, esetlegesen a Felhasználási feltételek vonatkozó részének idézhetősége végett.

IV/4. Elektronikus számla:

Szolgáltató a díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról elektronikus számlát állít ki, melyet Vállalkozás által megadott e-mail címre küld el. Hirdető a szolgáltatások igénybevételével és ezzel a Felhasználási feltételek elfogadásával, előzetesen beleegyezését adja ahhoz, hogy Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki részére. Szolgáltató számlát csak Hirdető Vállalkozásnak állít ki, így Hirdető felel azért, hogy a Hirdető adatai és a számlázási adatok egymással megegyezők legyenek, valamint, hogy a szolgáltatás ellenértékének pénzügyi teljesítése Hirdető vállalkozás bankszámlájáról történjen.

V. Általános hirdetési tilalmak:

-Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.

-Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.

-Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.

-Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

-Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.

-Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográf reklám).

-Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja.

-Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.

-Tilos az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.

-Tilos a tudatosan nem észlelhető reklám.

-Tilos a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny és ajándéksorsolás reklámja.

-Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.

-Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.

-Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.

-Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.

-Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, gyermek- vagy fiatalkorút mutat be, alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást, az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze, olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.

-Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját a nyitó oldalon.

-Tilos a dohánytermék reklámja, ez a tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett reklámjára is.

-Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.

-Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot népszerűsíti.

-Tilos továbbá bármely a fentiekben nem említett, de egyéb jogszerűtlen, jó erkölcsbe ütköző, valamint Szolgáltató jó hírnevét sértő, veszélyeztető tartalom közzététele.

VI. Szavatossági igények

Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult Hirdető választása szerint:

1. kijavítást igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesít&eac